مجذوب ترین شهرهای بازیها

۱۳ تیر ۱۴۰۰

/

توسط Mohsen Shabestan

مجذوب ترین شهرهای بازیها

شماره ۱ : شهر Racoon City در بازی Resident Evil 2

racoon city resident evil 2

شماره ۲ : شهر The Citadel در بازی Mass Effect

The Citadel mass effect

شماره ۳ : شهر Midgar در بازی Final Fantasy VII

MIdgar Final Fantasy VII

شماره ۴ : شهر City 17 در بازی Half Life 2

city half life 2

شماره ۵ : شهر Lea' Monde در بازی Vayrant Story

lea monde vayrant story

شماره ۶ :شهر Rivet City در بازی Fallout 3

Rivet City . Fallout

شماره ۷ : شهر Liberty City در بازی GTA IV

liberty city GTA IV